• ul. Poznańska 127a 05-850 Ożarów Mazowiecki

Władze spółdzielni

Kabel - Ożarów Mazowiecki

Władzę w Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel sprawuje Zarząd Spółdzielni. Nad realizacją statutu i działaniami Zarządu nadzór sprawuje Rada Nadzorcza.

Podstawowym statutowym zadaniem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz realizacja inwestycji.