• ul. Poznańska 127a 05-850 Ożarów Mazowiecki

Historia spółdzielni

Kabel - Ożarów Mazowiecki

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” KABEL ” rozpoczęła działalność 2 czerwca
1997r. Na bazie mieszkań zakładowych byłej Fabryki Kabli, posiada
w wieczystym użytkowaniu grunty o powierzchni 3ha 56 arów 85m2 i zarządza
zasobami mieszkaniowymi o powierzchni użytkowej 23.522.89 m2, w tym przypada na:

– lokale mieszkalne (9 budynków o 373 lokalach)

– lokale użytkowe (2.471,56m2)

Spółdzielnia mieszkaniowa - KABEL