• ul. Poznańska 127a 05-850 Ożarów Mazowiecki

Walne zgromadzenie

najwyższy organ spółdzielni

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem, w którym ma prawo uczestniczyć każdy członek Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie 2019: