Pracami Spółdzielni kieruje Zarząd powołany przez Radę Nadzorczą w składzie :

- Mariusz Stankowski                                                   - Prezes Spółdzielni

- Dariusz Zemła                                                           - Członek Zarządu

 

Nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej                           -Mirosław Wójcik

  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej               -Błażej Lewandowski

  3. Sekretarz Rady Nadzorczej                                     - Krystyna Dmochowska

  4. Członek Rady Nadzorczej                                       - Magdalena Mołas

  5. Członek Rady Nadzorczej                                       - Mirosława Zielińska


 

Podstawowymi statutowym zadaniem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
członków Spółdzielni!

NEWSY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości